Nina S. Westgård Parterapi Familieterapi Bodø

PARTERAPI OG FAMILIETERAPI I BODØ

TERAPEUTISKE SAMTALER MED PAR

Et samtaletilbud til par i ulike faser og livssituasjoner.

Dette er et tilbud for par som ønsker å fortsette sammen, men strever med kommunikasjon, samlivsutfordringer, kriser eller andre følelsesmessige problemer som spiller seg ut i parforholdet. 

Det er også et tilbud til par i etableringsfasen som ønsker samtaler for å finne felles fundament for parforholdet, og for par som ønsker å avklare om de ønsker å fortsette samlivet eller avslutte det. 

Samtaleprosessen vil være skreddersydd i forhold til parets ønskede samtaletema. Fokus vil være på dialog og kontakt mellom partnerne, samt mestring og forbedret kommunikasjon ifht parets ønskede samtaletema. 

Enkeltpersoner som ønsker samtaler omkring alle typer relasjonelle problemer kan også få et skreddersydd tilbud. 

TERAPEUTISKE SAMTALER MED FAMILIER

Samtaler for alle typer familier.

Dette er et tilbud om familieterapi, for mennesker som ønsker hjelp til relasjonelle problemer i familien.

Eksempler kan være foreldre med barn som er barn, ungdom eller voksne, og som ønsker å ha samtale rundt tema knyttet til det, enten med eller uten barna tilstede

.

Det kan også være voksne barn som ønsker å finne ut av konflikter eller avstand som har oppstått mellom en selv og egne foreldre, eller søsken som ønsker å forbedre kontakten seg i mellom.

Det er også et samtaletilbud for «nyfamilier» hvor man ønsker å kunne ha en dialog mellom det voksne paret og deres respektive barn. 

Det vil dessuten kunne gis foreldreveiledning for foreldre med barn og ungdom. 

OM NINA:

Parterapeut og familieterapeut.

Nina har 29 års erfaring fra arbeid med familier, barn og ungdom. De siste femten årene har hun spisset kompetansen sin mot parterapi og familieterapi.

Hun har bred erfaring fra parterapi, familieterapi og foreldreveiledning, gjennom klinisk arbeid med barn og familier i spesialisthelsetjenesten og i kommunale tjenester.

 

Nina er ansatt som familieterapeut ved Stiftelsen Alternativ for vold, og som privatpraktiserende par og familieterapeut.

Hun har mastergrad i familieterapi fra VID Høgskole (tidligere Diakonhjemmets høgskole). I sitt masterprosjekt forsket hun på seksualitet som samtaletema i parterapi.

 

Har utdannelse i emosjonsfokusert parterapi (EFT) fra The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (CEEFT) i København, og er medlem av Norsk senter for emosjonsfokusert terapi og ICEEFT. 

Nina har kompetanse innenfor traumebearbeidingsmetoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). 

Hun er godkjent klinisk spesialist i sykepleie, med fordypning i familieterapi, parterapi og relasjonsarbeid. 

Nina er godkjent fagveileder (Norsk Sykepleieforbund og VID høgskole). Hun er tilknyttet VID høgskole som veileder for studenter som tar mastergrad og videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, og er også tilknyttet fakultetet som sensor.  

  • Facebook Social Icon